Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy - Zdroju

Aktualności    Nasze Miasto    Kontakt

 Strona główna

Sugerowane przeglądarki: chrome, firefox.

 Dyrekcja

 Sekretariat


 Nauczyciele

 Pedagog

 Biblioteka

 Świetlica

 Stołówka


 Higiena szkolna


 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Przyjaciele szkoły


 Historia szkoły

 Patron szkoły

 Symbole szkoły


 Druki szkolne

 Przetargi


 Osiągnięcia uczniów

 Zajęcia pozalekcyjne


 Wynajem hali sportowej
Druki szkolneZgoda rodziców


Zgoda rodziców na udział ich dziecka w wycieczce

zobacz...


Zgoda rodziców na udział ich dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

zobacz...


Wycofanie zgody rodziców

zobacz...


Rezygnacja z udziału dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

zobacz...Deklaracje ...


Deklaracja opiekuna wycieczki szkolnej

zobacz...Wnioski o ...


Zgłoszenie dziecka w obowiązku szkolnym na rok szkolny 2019/2020
(druk dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy-Zdroju)

zobacz...


Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

zobacz...


upoważnienie do odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej

zobacz...Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

zobacz...


Duplikat legitymacji szkolnej wydaje się na podstawie wniosku oraz po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 9,00zł /dziewięć złotych 00/100/.
Wpłaty należy dokonać na konto nr: 48 8802 0002 2001 0008 2891 0001
Dla: ZOSiP Krynica-Zdrój, Szkoła Podstawowa Nr 2
Tytułem: „za duplikat legitymacji szkolnej ucz. ……………………………..”


Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

zobacz...Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły

zobacz...Wniosek o zwolnienie dziecka z wychowania fizycznego

zobacz...Wniosek o zwolnienie dziecka z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego

zobacz...Prośba o ...


Prośba o zwolnienie dziecka z lekcji

zobacz...