Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy - Zdroju

Aktualności    Nasze Miasto    Kontakt

 Strona główna

Sugerowane przeglądarki: chrome, firefox.

 Higiena szkolna


 Historia szkoły

 Patron szkoły

 Symbole szkoły


 Druki szkolne

 Przetargi


 Wynajem hali sportowej
Druki szkolneZgoda rodziców


Zgoda rodziców na udział ich dziecka w wycieczce

zobacz...


Zgoda rodziców na udział ich dziecka w zajęciach pozalekcyjnych

zobacz...


Wycofanie zgody rodziców

zobacz...


Rezygnacja z udziału dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie

zobacz...Deklaracje ...


Deklaracja opiekuna wycieczki szkolnej

zobacz...Wnioski o ...


Zgłoszenie dziecka w obowiązku szkolnym na rok szkolny 2021/2022
(druk dla dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy-Zdroju)

zobacz...


Wniosek o przyjęcie od 1 września 2021r. do szkoły dziecka zamieszkałego
poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju.

zobacz...


Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

zobacz...


upoważnienie do odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej

zobacz...Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

zobacz...


Duplikat legitymacji szkolnej wydaje się na podstawie wniosku oraz po okazaniu dowodu wpłaty kwoty 9,00zł /dziewięć złotych 00/100/.
Wpłaty należy dokonać na konto nr: 48 8802 0002 2001 0008 2891 0001
Dla: ZOSiP Krynica-Zdrój, Szkoła Podstawowa Nr 2
Tytułem: „za duplikat legitymacji szkolnej ucz. ……………………………..”


Wniosek o wydanie duplikatu karty rowerowej

zobacz...Wniosek o wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do szkoły

zobacz...Wniosek o zwolnienie dziecka z wychowania fizycznego

zobacz...Wniosek o zwolnienie dziecka z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego

zobacz...Prośba o ...


Prośba o zwolnienie dziecka z lekcji

zobacz...