Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy - Zdroju

Aktualności    Nasze Miasto    Kontakt

 Strona główna

Sugerowane przeglądarki: chrome, firefox.

 Higiena szkolna


 Historia szkoły

 Patron szkoły

 Symbole szkoły


 Druki szkolne

 Przetargi


 Wynajem hali sportowej
Dostawa artykułów żywnościowych


data zamieszczenia: 18.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu 18.11.2019r.

SIWZ 18.11.2019r.

Załącznik Nr 1 Wzór oferty 18.11.2019r.

Załączniki od 1.1. do 1.7. do oferty Formularze asortymentowo cenowe 18.11.2019r.

Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia potwierdzajacego że wykonawca nie podlega wykluczeniu 18.11.2019r.

Załącznik Nr 3 Wzór oświadczenia potwierdzającego, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 18.11.2019r.

Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 18.11.2019r.

Załącznik Nr 5 Wzór umowy 18.11.2019r.

Załączniki od 5.1. do 5.7. do umowy Zestawienia asortymentowo cenowe 18.11.2019r.

Wprowadzenie: Bożena Smoroń-Kowalczyk, 18.11.2019r.


Informacja z otwarcia ofert 28.11.2019r.

Wprowadzenie: Bożena Smoroń-Kowalczyk, 28.11.2019r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.12.2019r.

Wprowadzenie: Bożena Smoroń-Kowalczyk 05.12.2019r.