Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy - Zdroju

Aktualności    Nasze Miasto    Kontakt

 Strona główna

Sugerowane przeglądarki: chrome, firefox.

 Dyrekcja

 Sekretariat


 Nauczyciele

 Pedagog

 Biblioteka

 Świetlica

 Stołówka


 Higiena szkolna


 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Przyjaciele szkoły


 Historia szkoły

 Patron szkoły

 Symbole szkoły


 Druki szkolne

 Przetargi


 Osiągnięcia uczniów

 Zajęcia pozalekcyjne


 Wynajem hali sportowej
Zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty

2017-12-15 Zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty

Wprowadzenie: Bożena Smoroń-Kowalczyk, 2017-12-15


Informacja z otwarcia ofert

2017-12-08 Informacja z otwarcia ofert

Wprowadzenie: Bożena Smoroń-Kowalczyk, 2017-12-08
ZMIANA TREŚCI SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM
Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy-Zdroju w roku 2018.

Zmiana tresci SIWZ 01.12.2017 r.

Zmodyfikowany Załącznik Nr 8-Formularz asortymentowo cenowy Część 4 zamówienia 01.12.2017r.

Wprowadzenie: Bożena Smoroń-Kowalczyk, 01.12.2017r.
Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy-Zdroju w roku 2018.


data zamieszczenia: 30.11.2017

Krynica-Zdrój

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer ogłoszenia: 624588-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu 2017-11-30

SIWZ 2017-11-30

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wzór oferty 2017-11-30

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 2017-11-30

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 2017-11-30

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy 2017-11-30

Załącznik Nr 5 - Formularz asortymentowo-cenowy – część 1 zamówienia 2017-11-30

Załącznik Nr 6 - Formularz asortymentowo-cenowy – część 2 zamówienia 2017-11-30

Załącznik Nr 7 - Formularz asortymentowo-cenowy – część 3 zamówienia 2017-11-30

Załącznik Nr 8 - Formularz asortymentowo-cenowy – część 4 zamówienia 2017-11-30

Załącznik Nr 9 - Formularz asortymentowo-cenowy – część 5 zamówienia 2017-11-30

Załącznik Nr 10 - Formularz asortymentowo-cenowy – część 6 zamówienia 2017-11-30

Wprowadzenie: Bożena Smoroń-Kowalczyk, 2017-11-30