Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy - Zdroju

Aktualności    Nasze Miasto    Kontakt

 Strona główna

Sugerowane przeglądarki: chrome, firefox.

 Dyrekcja

 Sekretariat


 Nauczyciele

 Pedagog

 Biblioteka

 Świetlica

 Stołówka


 Higiena szkolna


 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Przyjaciele szkoły


 Historia szkoły

 Patron szkoły

 Symbole szkoły


 Druki szkolne

 Przetargi


 Osiągnięcia uczniów

 Zajęcia pozalekcyjne


 Wynajem hali sportowej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy – Zdroju dysponuje przestronną halą sportową.

Hala posiada dwie sale gimnastyczne. Dużą salę o wymiarach 38m na 19m z pełnowymiarowymi boiskami
siatkówki i koszykówki oraz tablicą świetlną i małą salę o wymiarach 11 m na 5 m.

Duża sala posiada kotarę podwieszoną pod sufitem, która dzieli ją na dwie części o wymiarach
19m na 19m, na których wyznaczono boiska do mini siatkówki i mini koszykówki.
Podłoga dużej sali wykonana jest z paneli bukowych firmy Junkers, natomiast mała sala wyłozona jest wykładziną. Obie podłogi posiadają wymagane atesty.

W czasie pozalekcyjnym szkoła wynajmuje obie sale krynickim klubom sportowym oraz innym zorganizowanym grupom.

Zasady odpłatności za korzystanie z sali są określone przez Zarządzenie Nr 115.2015 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem pomieszczeń
i powierzchni szkolnych oraz określenia zasad ich wynajmowania na okres do 3 lat w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój

Zarządzenie Nr 115.2015

oraz Zarządzenie Nr 191.2015 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych oraz określenia zasad ich wynajmowania na okres do 3 lat w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój

Zarządzenie Nr 191.2015

Korzystających z sali obowiązuje przestrzegania ustaleń zawartych w SZCZEGÓŁOWYCH ZASADACH KORZYSTANIA I ODPŁATNOŚCI Z HALI SPORTOWEJ I INNYCH POMIESZCZEŃ DYDAKTYCZNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W KRYNICY-ZDROJU

CZYTAJ ...

Osoby zainteresowane wynajmem sali gimnastycznej prosimy o pobranie i wypełnienie poniższych druków:

Rormularz zamówienia na korzystanie z hali sportowej

Upoważnienie do pełnienia funkcji kierownika/opiekuna

Wypełnione druki należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną albo elektroniczną

patrz: "Kontakt"

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 115.2015 Burmistrza Krynicy-Zdroju, o którym wyżej mowa, istnieje również możliwość wynajmu budynku szkoły oraz hali sportowej na cele organizacji wypoczynku dzieci w okresie ferii letnich.
W roku szkolnym 2018/2019 termin składania ofert na wynajem budynku szkoły upływa
z dniem 31 maja 2019r.
Osoby lub instytucje zainteresowane prosimy o składanie ofert.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju ogłasza, że posiada do wynajęcia pomieszczenie o powierzchni 7,95 m kw. na parterze budynku szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły. Termin składania ofert wraz z oferowaną kwotą za wynajem upływa z dniem 20 czerwca 2019r.