Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy - Zdroju

Aktualności    Nasze Miasto    Kontakt

 Strona główna

Sugerowane przeglądarki: chrome, firefox.

 Dyrekcja

 Sekretariat


 Nauczyciele

 Pedagog

 Biblioteka

 Świetlica

 Stołówka


 Higiena szkolna


 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Przyjaciele szkoły


 Historia szkoły

 Patron szkoły

 Symbole szkoły


 Druki szkolne

 Przetargi


 Osiągnięcia uczniów

 Zajęcia pozalekcyjne


 Wynajem hali sportowej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy – Zdroju dysponuje przestronną halą sportową.

Hala posiada dwie sale gimnastyczne. Dużą salę o wymiarach 38m na 19m z pełnowymiarowymi boiskami
siatkówki i koszykówki oraz tablicą świetlną i małą salę o wymiarach 11 m na 5 m.

Duża sala posiada kotarę podwieszoną pod sufitem, która dzieli ją na dwie części o wymiarach
19m na 19m, na których wyznaczono boiska do mini siatkówki i mini koszykówki.
Podłoga dużej sali wykonana jest z paneli bukowych firmy Junkers, natomiast mała sala wyłożona jest wykładziną. Obie podłogi posiadają wymagane atesty.

W czasie pozalekcyjnym szkoła wynajmuje obie sale krynickim klubom sportowym oraz innym zorganizowanym grupom.

Począwszy od dnia 12 września 2019r. zasady odpłatności za korzystanie z sali są określone przez Zarządzenie Nr 220.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem pomieszczeń i powierzchni szkolnych oraz określenia zasad ich wynajmowania na okres do 3 lat w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krynica-Zdrój.

Zarządzenie Nr 220.2019

Korzystających z pomieszczeń szkoły obowiązuje przestrzegania ustaleń zawartych w REGULAMINIE W SPRAWIE ZASAD WYNAJMU I KORZYSTANIA Z POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW w KRYNICY-ZDROJU

CZYTAJ ...

Osoby zainteresowane wynajmem sali gimnastycznej prosimy o pobranie i wypełnienie poniższych druków:

Rormularz zamówienia na korzystanie z hali sportowej

Upoważnienie do pełnienia funkcji kierownika/opiekuna

Wypełnione druki należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną albo elektroniczną

patrz: "Kontakt"

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 220.2019 Burmistrza Krynicy-Zdroju, o którym wyżej mowa, istnieje również możliwość wynajmu obiektu szkoły w tym także hali sportowej na cele organizacji wypoczynku dzieci w okresie ferii letnich.
W roku szkolnym 2019/2020 termin składania ofert na wynajem budynku szkoły upływa
z dniem 31.10.2019r.
Osoby lub instytucje zainteresowane prosimy o składanie ofert.