Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy - Zdroju

Aktualności    Nasze Miasto    Kontakt

 Strona główna

Sugerowane przeglądarki: chrome, firefox.

 Dyrekcja

 Sekretariat


 Nauczyciele

 Pedagog

 Biblioteka

 Świetlica

 Stołówka


 Higiena szkolna


 Rada Rodziców

 Samorząd Uczniowski

 Przyjaciele szkoły


 Historia szkoły

 Patron szkoły

 Symbole szkoły


 Druki szkolne

 Przetargi


 Osiągnięcia uczniów

 Zajęcia pozalekcyjne


 RODO


 Wynajem hali sportowej
Liczba odwiedzin:


10.05.2019r.
Stosownie do zapisu § 34 ust 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami państwa uprzejmie informuję, że sprawozdania finansowe za 2018 rok o których mowa w § 28 ust 1 w/w rozporządzenia zostało opublikowane na stronie BIP jednostki obsługującej tj. Centrum Księgowo-Administracyjnego Oświaty Gminy Krynica-Zdrój.
Serdecznie witamy na stronie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Krynicy-Zdroju.

Informacje o bieżących wydarzeniach znajdują się dziale Aktualności

przeglądaj...